S.A.K. spol. s r. o.

Hľadať

Priamo k obsahu stránok

Alcatel Temporis 10Alcatel Temporis 32Alcatel 29376Alcatel 4068Alcatel 4028 IPKomunikačné možnosti Mapa kábeláže Kamera EV 6130 WIFIDome kameraOvládací panel DSC PK 5500Čidlo BV-201, BV-L1Bezkontaktná čítačkaBezkontaktná karta Domové doroz. zariadenie externéDomové doroz. zariadenie interné

Profil spoločnosti S.A.K. spol. s r.o.


Firma S.A.K. spol.s r.o. patrí od roku 1992 k špecializovaným telekomunikačným firmám na tuzemskom trhu. Zaoberá sa všetkými druhmi a typmi dodávok a montáži technológii zo všetkých odborov telekomunikačných činností so špecialnym zameraním na technológie digitálnej, optickej komunikácie a zabezpečenia majetku a osôb.
Firma spolupracuje so značkovými dovozcami komunikačných technológii Alcatel- Lucent a zabezpečovacích technológii PSN ( EZS )
Úspech firmy je založený na tíme vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí pracovali v odbore slaboprúd , v oblasti projektovania a technického rozvoja, montáže a ďalších príbuzných odvetví. Pracovníci firmy majú skúsenosti v oblasti telekomunikačných, datových komunikácii a zabezpečovania objektov proti násilným narušeniam objektov a požiarných signalizačných zariadení. Svoje skúsenosti rozširujú na odborných seminároch a školeniach, ktoré sú ukončené záverečnými skúškami doloženými certifikátmi.
Medzi nesporné výhody firmy patrí predovšetkým okamžitá reakcia na prevádzkové potreby zákazníka, veľká variabilita a operatívnosť pri realizácii investičných akcii, vrátane nezanedbateľnej iniciatívy pracovníkov priamo zainteresovaných na kvalite vykonaných prác a na plnení termínov. Firma pôsobí na celom území Slovenskej republiky.
Firma sa môže pochváliť hodnotnými referenciami vo všetkých odboroch svojej činnosti.

SLUŽBY FIRMY PRE ZÁKAZNÍKA:


Poradenské služby

Spracovanie projektovej dokumentácie

Dodávka a montáž telekomunikačnej techniky

Dodávka a montáž aktívnych a pasívnych prvkov štrukturovanej siete

Dodávka a montáž elektrických zabezpečovacích systémov PSN ( EZS)

Dodávka a montáž kamerových systémov

Dodávka a montáž elektrických požiarnych systémov EPS

Dodávka a montáž požiarneho a evakuačného rozhlasu ( PR)

Dodávka a montáž STA, SAT a DVB-T systémov

Montáž vyšpecifikovaných zariadení

Zaškolenie poverených pracovníkov

Záručný servis

Zmluvné pozáručné opravy a údržba

Realizácia slaboprúdových rozvodov pre telekomunikácie, PC siete, PSN,STA, EPS a iné .

Pravidelné prehliadky PSN, kamerové systémy a iné


Profil spoločnosti | Telefónne ústredne ALCATEL | Štrukturované kábeláže | Kamerové systémy | PSN ( EZS ) systémy | Požiarny a evakuačný rozhlas BOSCH | Dochádzkové systémy | Domové zariadenia | Referencie a certifikáty | Partnerská zóna | Na stiahnutie | Ponuka spolupráce | Zamestnanie | Kontaktný formulár | Kontakty | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu