S.A.K. spol. s r. o.

Hľadať

Priamo k obsahu stránok

Telefónne ústredne ALCATEL

ALCATEL OmniPCX komplexné riešenie pre malé a stredné firmy


 • Telefónne služby


Alcatel OmniPCX Office prináša pre vás a pre ľudí, s ktorými komunikujete, tie najmodernejšie telefónne služby. Medzi množstvo funkcií patrí napr. hlasová pošta, osobný asistent, automatická spojovateľka, funkcie pre tímovú prácu, skrátka všetko čo robí telefóny nielen modernými, ale aj užívateľsky príjemnými.


 • Integrovaný osobný asistent


Osobný asistent umožňuje používateľovi prístroja ReflexesTM, ktorý nie je práve pri svojom pracovnom stole dať volajúcim možnosť voľby až z piatich možností: hlasová pošta, GSM číslo, externé číslo, interné číslo (sekretárka) alebo spojovateľka. Toto flexibilné smerovanie hovorov sa dá jednoducho používať a ovládať dokonca aj mimo sídla spoločnosti.

 • Integrovaná hlasová pošta


Využite výhody výkonnej a rozširovateľnej hlasovej pošty, so štandartnou kapacitou od 20 min. až do 200 hodín s pevným diskom. Pretože hlasová pošta je vo svete podnikania nevyhnutnosťou, je dostupná každému používateľovi, nezávisle od toho aký typ telefónu používa, dokonca aj na PC - s PIMphony – kde je jej obsluha maximálne jednoduchá a pohodlná..

Inteligentné & užívateľsky príjemné funkcie


 • Tímová práca


OmniPCX Office je skvelý tímový pracovník! Ponúka klasické funkcie typu manažér-sekretárka, ktoré poskytujú manažérovi možnosť filtrovania jeho hovorov a umožňujú jemu i sekretárke vzájomný dohľad nad telefónmi. Poskytuje tiež možnosť vytvárania pracovných skupín s jediným telefónnym číslom (napr. oddelenie predaja) a umožňuje funkcie ako monitorovanie prístroja (na vašom prístroji ReflexesTM môžete sledovať stav všetkých telefónov v pracovnej skupine), prevzatie hovoru (môžete prevziať hovorov zvoniaci u ľubovolnej osoby z danej skupiny), vysielanie oznamu (môžete využiť reproduktory telefónov v skupine na hlasitý oznam) a upozornenie na nezodpovedané hovory.

 • Monitorovanie odkazov


S aktivovanou hlasovou poštou, môžete počúvať odkazy v čase keď sú práve zaznamenávané a rozhodnúť sa, či chcete ihneď prevziať volajúceho alebo sa vrátite k zanechanému odkazu neskôr.

 • Nahrávanie hovorov


Dôležitú konverzáciu alebo jej časť si môžete nahrať a neskôr si ju vypočuť. Záznam konverzácie bude uložený ako správa vo vašej osobnej hlasovej schránke.

 • Voľba účastníka menom


Voľba účastníka podľa jeho mena je najjednoduchší a najefektívnejší spôsob uskutočnenia hovoru. Nemusíte si pamätať klapky alebo telefónne čísla volaných osôb a strácať čas ich vyhľadávaním. Stačí ak použijete jednoduchú a prirodzenú metódu voľby a na klávesnici zvolíte meno volanej osoby, ktoré vždy poznáte.

Ďalšie užitočné služby


Konferenčné hovory 3 užívateľov, jednoduché prepájanie hovorov, hlasové nápovedy pri nastavovaní prístrojov, dynamické softklávesy a kontextové ikony na prístrojoch typu ReflexesTM … sú všetko funkcie, ktoré sú nie len užitočné, ale predovšetkým ľahko použiteľné.

Systémové uvítanie


 • Uvítacie správy


To akým spôsobom vítate volajúcich je jeden zo znakov profesionality spoločnosti. Alcatel OmniPCX Office poskytuje viacero možností pre nastavenie optimálneho automatického uvítania volajúcich:
Uvítanie môže byť naprogramované individuálne (napr. sekretariát), na úrovni pracovnej skupiny alebo celej spoločnosti.
Môžete si vytvoriť až 8 rôznych uvítacích správ.
Uvítania môžu byť rôzne podľa času volania (napr. cez obed, otváracie hodiny, víkend) alebo podľa toho, či je volaná stanica voľná alebo obsadená.
Počas uvítania systém automaticky rozpoznáva a prepája faxové volania.

 • Hudba/správa vysielaná počas pridržania hovoru


Kým volajúci čakajú na prepojenie, systém im prehráva hudbu a/alebo správu. Štandartne je dostupná melódia s dĺžkou 16 sekúnd bez autorských práv. Systém umožňuje zaviesť vlastnú hudbu a/alebo správu prehrávanú počas pridržania až do dĺžky 10 min. alebo pripojenie externého zdroja tejto hudby.

 • Automatická spojovateľka


Automatická spojovateľka umožňuje prijímať a obsluhovať prichádzajúce hovory 24 hodín denne. Môže byť tiež nastavená ako výpomoc pre “živú” spojovateľku počas špičky prevádzky, kedy budú hovory automaticky prepájané podľa požadovanej služby. Obsahuje aj možnosť odvysielania rôznych audiotextových správ pre zverejnenie opakujúcich sa často požadovaných informácií, napr. otváracie hodiny..

Cenovo efektívne služby


 • Automatické smerovanie hovorov ARS (Automatic Route Selection)


Ak využívate viacerých poskytovateľov telekomunikačných služieb, ARS automaticky analyzuje volené čísla a smeruje hovory najlacnejšou cestou. Navyše, nezávisle od spôsobu dosiahnuteľnosti poskytovateľov (priame alebo nepriame), druhu spojenia (analógové alebo digitálne) a typu použitého telefónu, ARS zvolí cenovo najefektívnejšiu cestu i podľa času a dňa v týždni. To znamená, že tento systém je plne schopný maximálne využívať cenové rozdiely na súčasnom vysoko konkurenčnom telekomunikačnom trhu.

 • Sledovanie a analýza komunikačných nákladov


Systém ponúka širokú škálu riešení pre sledovanie a analýzu nákladov, počnúc samostatnými lokálnymi riešeniami, až po riešenia s centrálnym sieťovým manažmentom (NMC) Alcatel OmniVista 4760, ktorý spracúva údaje z viacerých uzlov až do kapacity 3000 klapiek.


 • Alcatel OmniTouch Call Center Office


Alcatel OmniTouch Call Center Office je navrhnutý špeciálne pre potreby malých a stredných firiem. Profesionálne riešenie umožňuje menším a stredne veľkým firmám výrazne zlepšiť kvalitu komunikácie so zákazníkmi a kvalitu služieb s nimi súvisiacich. Riešenie poskytuje advanced call queuing a call routing pre optimalizované spracovanie volania pri vysokom zaťažení a ďalej pomáha zaisťovať stále udržanie kvality služieb pre volajúcich zákazníkov.

Optimálne riešenie pre malé call centrá orientované na hlasovú komunikáciu so zákazníkmi a pre centrá s vysokými požiadavkami na profesionálnu komunikáciu.

Funkcia automatickej distribúcie hovorov (ACD)
Úlohou ACD je efektívne prepojovať volajúcich na voľných operátorov. Funkcia podporuje až 32 operátorov patriacich do jednej alebo až 8 rôznych skupín. Operátori môžu pracovať so všetkými typmi koncových zariadení (analógové, Reflexes, DECT alebo IP telefóny). Riešenie ponúka všestranné možnosti organizovania poradia a prehrávania správ volajúcim v závislosti od aktuálnej situácie stavu v skupine. Ak sú všetci operátori skupiny práve obsadení, volanie sa zaradí do poradia v čakajúcej fronte podľa okamihu príchodu.

Agent Asistent je PC aplikácia zvyšujúca pracovnú produktivitu operátorov
Aplikácia ponúka funkcie pre prihlasovanie a odhlasovanie, štatistické údaje o činnosti operátora a vysúvacie pop-up okná s bližšími informáciami o prichádzajúcich volaniach. Operátor má neustále prehľad o číslach volajúcich i volaných číslach, skupinách do ktorých sú prichádzajúce volania prepojené, čase čakania v poradí a počte čakajúcich volaní.

Supervisor console
umožňuje monitorovať činnosť operátorov, skupín a stav liniek v reálnom čase. Pracovník dohľadu tu získa prehľad o aktuálnej telekomunikačnej prevádzke a môže riadiť stav jednotlivých agentov a skupín.

Statistics Manager
Nástroj Statistics Manager umožňuje dodatočné štatistické vyhodnotenie komunikácie a spracovanie informácií o volaniach uložených v systéme. Štatistické údaje zahŕňajú jednotlivé skupiny, operátorov a klasifikáciu hovorov. Možnosť automatického tlačenia správ s vopred zvolenými údajmi.

Alcatel Call Center integrované v systéme OmniPCX Office predstavuje jednoduché, komplexné a flexibilné riešenie call centra ponúkajúce firmám úplne nové možnosti v oblasti komunikácie so zákazníkmi a obchodnými partnermi.


Riešenie pre ubytovacie zariadenia (Office Hospitality Link)


OmniPCX Office obsahuje aj riešenie pre ubytovacie zariadenia, ako sú hotely, ale taktiež kliniky, penzióny, študentské domovy apod. Nástroj Office Hospitality Link (OHL) a ďalšie hotelové aplikácie umožňujú plnú integráciu komunikačného systému do existujúcich hotelových aplikácií.

OmniPCX Office hospitality solution poskytuje výkonné a ľahko ovládateľné nástroje pre komunikáciu prostredníctvom telefónu a riadenie tejto komunikácie. Riešenie pre ubytovacie zariadenia prinesie Vášmu podniku tieto výhody: skvalitnenie práce zamestnancov, väčšiu spokojnosť zákazníkov a optimalizáciu príjmu plynúceho z telefonickej komunikácie ubytovaných hostí. Vďaka novému nástroju OHL môžu byť všetky operácie zabezpečované priamo z recepcie a signalizované na telefóne spojovateľky, okrem toho je možná synchronizácia informácií o stave izieb medzi hotelovými aplikáciami a telefónmi Alcatel ReflexesTM (a naopak).Informatívna ukážka prístrojov

Alcatel 4068IPAlcatel IP TouchPrídavný modulAnalógový telefón_ AlcatelAnalógový telefón _ Alcatel Temporis 32Analógový telefón _Alcatel Temporis 10

Profil spoločnosti | Telefónne ústredne ALCATEL | Štrukturované kábeláže | Kamerové systémy | PSN ( EZS ) systémy | Požiarny a evakuačný rozhlas BOSCH | Dochádzkové systémy | Domové zariadenia | Referencie a certifikáty | Partnerská zóna | Na stiahnutie | Ponuka spolupráce | Zamestnanie | Kontaktný formulár | Kontakty | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu