S.A.K. spol. s r. o.

Hľadať

Priamo k obsahu stránok

Referencie a certifikáty

Výber referencií od r. 1992

1. Tranzitný plynovod V.Zlievce
2. Ústav zboru väzen.a justičnej stráže SR B.Bystrica
3. Ústav zboru väzen.a justičnej stráže SR Kráľová
4. Ústav zboru väzen.a justičnej stráže SR Srnková
5. Ústav zboru väzen.a justičnej stráže Želiezovce
6. Oblastná galéria B.Bystrica
7. Slovenská štátna sporiteľňa B.Bystrica
8. Tranzitný plynovod Jabl.n.Turňou
9. Küster - VS Vlkanová
10. Závody SNP , Žiar n.Hronom
11. Švermove železiarne, Podbrezová
12. EXFIBA spol.s r.o. Brezno
13. Slovenský štatistický úrad, Žiar n.Hronom
14. Okresná správa ciest, Zvolen
15. APIS spol.s r.o. Turč.Teplice
16. Tranzitný plynovod Puťjatino / SNŠ/
17. IVALAK spol.s r.o. B.Bystrica
18. Univerzita M.BELA B.Bystrica
19. HYDROEKO a.s. B.Bystrica
20. Investičný fond Psips a.s. B.Bystrica
21. Drukos, spol.s r.o. B,Bystrica
22. MV SR Civilná ochrana, B.Bystrica
23. Slovenské telekomunikácie š.p. B.Bystrica
24. SOU strojárske, B.Bystrica
25. Divadlo J.G.T. Zvolen
26. Slovenské liečebné kúpele š.p.Sliač Sliač

27. Redakcia denníka S M E R, B.Bystrica
28. Agrozdrav a.s. Dudince
29. Instav spol.s r.o. B.Bystrica
30. UMB študenský domov B.Bystrica
31. Mostáreň a.s. Brezno
32. AUTO - Team spol.s r.o. B.Bystrica
33. TEX - COLOR spol.s r. o. B.Bystrica
34. Palivo spol.s r.o. B.Bystrica
35. SLOVENSKÁ SPORITEĽNA a.s.filiálka BREZNO
36. ÚZVaJS SR Dubnica
37. ÚZVaJS SR Nitra
38. ÚZVaJS SR Košice Šaca
39. ÚZVaJS SR akcie pre útvary v Slovenskej Republike
40. TATRA BANKA Lučenec
41. KLAS a.s. Brezno
42. SŠTSP B.Bystrica ,II. mestská pobočka
43. ENERGOVOD - Slovakia a.s. B.Bystrica
44. HKM REALITY STAVING s.r.o. B.Bystrica
45. SAŽP B.Bystrica
46.JOY spol.s r.o. Zvolen
47.MOBICO spol.s r.o. B.Bystrica
48.IKM Reality Staving B.Bystrica
49.SLOVIMEX spol.s r.o. B.Bystrica
50.EXFIBA spol.s r.o. Piesok
51.DRUKOS spol.s r.o. ZV.cesta B.Bystrica
52.TATRA BANKA , a.s.Bratislava

53.STAVIS a.s. Zvolen
54.MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ NBS Kremnica
55.EKOMA Zvolen
56.OKRASA v.d. Čadca
57.SELTECO SLOVAKIA spol.s r.o. B.Bystrica
58.TATRA BANKA Lučenec
59.BIOTIKA a.s. Sl.Lupča
60.FERMAS spol.s r.o. Sl.Lupča
61.KLAS a.s. V.Krtíš
62.VÚB B.Bystrica
63.UMB rektorát B.Bystrica
64.ÚZVaJS SR Bratislava
65. Tranzitný plynovod Ivánka pri Nitre
66. Plynoslužobňa ZVOLEN
67. SŠTSP , I.mestská pobočka B.Bystrica
68. Štátny archív , B.Bystrica
69. CINEMA + , s.r.o. B.Bystrica
70. UMB Fakulta právnická B.Bystrica
71. UMB Fakulta politických vied a medzin.vzťahov B.Bystrica
72. UMB Fakulta ekonomická B.Bystrica
73. ESSEX ,s.r.o. Supermarket B.Bystrica
74. Hydrostav ,Hotel Krpáčovo
75. Mont Elektro, s.r.o. , B.Bystrica
76. AutoTec, spol.s r.o. B.Bystrica
77. Mliekoservis, a.s. Zvolen
78. SCM - Swedisch management,spol.s r.o. B.Bystrica
79. NVÚ , Trenčín
80. NVÚ , Košice -mesto
81. NVÚ , Ilava
82. NVÚ , Trnava
83. GR ZVaJS Bratislava , neverejná telekom.sieť - Slovensko
84. KRAJSKÝ SÚD , B.Bystrica
85. JUVEN , reklamná agentúra , B.Bystrica
86. Finance - Advisory Group , s.r.o. B.Bystrica
87. OKRESNÝ SÚD , Trenčín
88. HHL, s.r.o B.Bystrica
89. DOKA Smrečina , B.Bystrica
90. Martimex - Unico , Martin
91. S.I.T. ,Valašská Belá
92. Elektráreň, Jaslovské Bohunice
93. Tranzitný plynovod, V.Kapušany
94. Velvyslanectvo Slovenskej Republiky , Bukurešť
95. BELL spol.s r.o. , Zvolen
96. IDOS spol.s r.o. , B.Bystrica
97. DUVOKS , Žilina Motocentrum Kriváň
98. ÚVV , Levoča
99. Špecializovaný liečebný ústav MARÍNA ,Kováčová
100. ONSA spol. s r.o. Pieštany
101. Královský soľný úrad , Halič
102. AUTO DRUKOS , spol.s r.o. Zvolen
103. Štátny oblastný archív , B.Bystrica
104. WRIGLEY , spol.s r.o. , B.Bystrica
105. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA a.s., B.Bystrica
106. SIKUREX , spol.s r.o. , B.Bystrica
107. Mestský úrad , V.Krtíš
108. Univerzita Mateja Bela / sieť/ B.Bystrica
109. TESCO a.s. , OD Žilina
110. VÚJE, Jaslovské Bohunice
111. TATRA BANKA a.s., Poprad
112. GÁBOR SLOVENSKO , Bánovce nad Bebravou
113. SKE ,B.Bystrica
114. KOBA v.o.s. ,B.Bystrica
115. OHRADA ,s.r.o., B.Bystrica
116. AUTOSTOP, s.r.o., B.Bystrica
117. UMB,Fakulta filológie ,B.Bystrica
118. DRUKOS s.r.o. VW servis ,B.Bystrica
119. APIS a.s. ,T.Teplice
120. SIPOX Hotel ,D.Kubín
121. UMB Metropolitná sieť, B.Bystrica
122. Národný úrad práce , B.Bystrica
123. Poľno Banka , Zvolen
124. Akadémia umení, B.Bystrica
125. Devín Banka ,T.Teplice
126. Dializačné stredisko , Zvolen
127. SIBAMAC a.s. Dubnica nad Váhom
128. SOU stavebné ,Dubnica nad Váhom
129. Daňový úrad ,Brezno
130. Radnica mesta B.Bystrica
131. HILTI Slovakia , B.Bystrica
132. KRAJSKÁ SPRÁVA ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SR , B.Bystrica
133. Štátny oblastný archív , V.Krtíš
134. VÚB ,Žiar nad Hronom
135. TATRABANKA , B.Bystrica
136. Letisko , Malacky
137. KO print ,Peter Kobora , B.Bystrica
138. Akadémia umení, knižnica ,B.Bystrica
139. APOLO TRANS, B.Bystrica
140. Telelarm ,Svit
141. POĽNOBANKA ,B.Bystrica
142. OKRESNÝ ÚRAD , B.Bystrica
143. VINICA a.s. , Vinica
144. UMB SÚZ B.Bystrica
145. UMB FHV , B.Bystrica
146. GR ZV a JS SR , Bratislava
147. NVÚ , Nitra Chrenová
148. TATRABANKA ,Žilina
149. FIN+IN,s.r.o. B.Bystrica
150. UMB Fakulta Financií , B.Bystrica
151. NVÚ, Trenčín
152. EKOSAL, Prievidza
153. UMB Fakulta Pedagogická -areál ,B.Bystrica
154. InterHotel Partizán,Tále
155. FOKUS EXIM, Banská Bystrica
156. Okresný súd ,Prievidza
157. ZVS Holding, a.s., Dubnica nad Váhom
158. Uninet, spol.s r.o., Banská Bystrica
159. FORD Euromotor, spol.s r.o., Bratislava
160. FORD Euromotor, spol.s r.o., Banská Bystrica
161. Penzion BARAČKA, Trenčianske Teplice
162. Hotel ŠAFRÁN, Donovaly
163. Ž P BYTOS, spol.s r.o. Podbrezová
164. Cinema+, spol.s r.o., Banská Bystrica
165. ContiTech, a.s., Dolné Vestenice
166. DETOX, spol.s r.o. Banská Bystrica
167. Banka Slovakia, a.s., pobočka Bratislava
168. Banka Slovakia, a.s., pobočka Prešov
169. Banka Slovakia, a.s., pobočka Nitra
170. DRUKOS, a.s. Zv.cesta, Banská Bystrica
171. Armádny športový klub DUKLA, Banská Bystrica
172. ECCO Slovakia, a.s., Martin
173. TESCO STORES SR , a.s., Bratislava
174. CRAMER SR , spol.s r.o. , Fiľakovo
175. ELKOND HHK,a .s. Trstená
176. STAVOÚNIA, a.s. , Lučenec
177. Barentz, spol.s r.o. Zvolen
178. AK Gereg a Fischer , Banská Bystrica
179. PosAm, spol.s r.o. Bratislava pobočka B.Bystrica
180. AU PARK predajné priestory - DRUKOS
181. Okresný úrad , Krupina
182. KOVO - SIPOX , a.s. Stropkov
183. DETOX, spol.s r.o. Banská Bystrica, prev. Rimavská Sobota
184. Okresný súd, Trenčín
185. Hílek a spol., a.s. Senica - Leopoldov HRAD
186. Omega Optix, Banská Bystrica
187. Centrálchem, spol.s r.o., Banská Bystrica
188. AVEC, spol.s r.o., Banská Bystrica
189. SOI, Banská Bystrica
190. BaSys Czech a Slovak, spol.s r.o. Banská Bystrica
191. Hotel, Sielnica
192. Hotel, Mlynská dolina, Bratislava
193. Daňový úrad 4, Banská Bystrica
194. Donotel, spol.s r.o., Donovaly
195. KOVA, spol.s r.o., Badín
196. Hotel, Staré Hory
197. General Trucking, a.s., Žiar nad Hronom
198. EUROMOTOR, spol.s r.o., Autosalón , Banská Bystrica
199. UMB, Právnická fakulta, Banská Bystrica
200. UMB, Fakulta humanitných a prírodných vied, Banská Bytrica
201. Doka Drevo , Banská Bystrica
202. Gábor Slovensko
203. BIS, spol.s r.o., Banská Bystrica
204. Hronstav, spol.s r.o., Brezno
205. AŠK - Dukla Banská Bystrica
206. GRYF reklamné štúdio, Žilina
207. ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
208. Slovak Telekom, a.s., Banská Bystrica
209. Váhostav, a.s., Žilina
210. Faurécia , Hlohovec
211. Hotel BELLEVUE , Vysoké Tatry
212. Základná škola, Slovenská Ľupča
213. BBSK, Banská Bystrica
214. Slovkord, a.s., Senica
215. FAURÉCIA SLOVAKIA, spol. s r.o. , Hlohovec
216. Mesto Zvolen
217. UVV Sabinov
218. KGR, spol.s r.o., B.Bystrica
219. Smrečina, a.s., B.Bystrica
220. Transconti Slovakia, spol. s r.o, B.Bystrica
221. CONTRAX Plus, v.o.s., B.Bystrica
222. SPP, a.s. , Zvolen
223. Stavoúnia, a.s., Lučenec
224. BAD, s.r.o., Sielnica
225. DEKTRADE SR, s.r.o., Bratislava
226. CS REAL, s.r.o., B.Bystrica
227. A.R.S., s.r.o., B.Bystrica
228. PHARMACOPOLA, s.r.o., Žiar nad Hronom
229. UMB pedagogická fakulta, B.Bystrica
230. Hotel YASMÍN, Košice
231. PYROBOSS, s.r.o., Banská Bystrica
232. Obvodný úrad , Brezno
233. PAVA Group, s.r.o., Bratislava
234. SVB a NP BREST, B.Bystrica
235. EKO- M Slovakia s.r.o., Trnava
236. ELKOND HHK, a.s., Trstená
237. GORENJE Slovakia, Bratislava
238. PDP, s.r.o., Nitrianske Šučany
239. CAMBERA - PACKARD, s.r.o., B.Bystrica
240. Fakultná NsP, F. D. Foosevelta, B.Bystrica
241. Hotel Partizán, Tále
241. SZU, B.Bystrica
242. CORTIZO SLOVAKIA, a.s. N.Baňa
243. DESTACAR, s.r.o., Rovňany
244. TATRANSKÝ PERMON a.s. , Pribilina
245. Nábytok- Interier, s.r.o. , V. Krtíš
246. DEKTRADE SR, s.r.o., Bratislava
247. Robert Bolgár, V. Krtíš
248. EUROMOTOR Plus , s.r.o., B.Bystrica
249. BURGMAIER PRECISION SLOVAKIA, s.r.o., B.Bystrica
250. Newcom 1, s.r.o., Zvolen
251. PDP s.r.o., Nitrianske Sučany
252. MONT ELEKTRO a.s., B.Bystrica
253. Alcatel-Lucent Slovakia, a.s., Bratislava
a mnohé ďaľšie

Profil spoločnosti | Telefónne ústredne ALCATEL | Štrukturované kábeláže | Kamerové systémy | PSN ( EZS ) systémy | Požiarny a evakuačný rozhlas BOSCH | Dochádzkové systémy | Domové zariadenia | Referencie a certifikáty | Partnerská zóna | Na stiahnutie | Ponuka spolupráce | Zamestnanie | Kontaktný formulár | Kontakty | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu